חפירת מרתף ובור חניה במבנה לשימור – תל אביב

נגישות