השירותים המסופקים על ידי המפקח

  1. בדיקת תוכניות אדריכלות ותוכניות היועצים השונים ותיאום מעברי המערכות השונות במערכת השלדית.
  2. מתן יעוץ ליזם במהלך כל הפרוייקט לכל עניין הקשור עם המלאכות השונות באתר.
  3. בדיקת המפרטים הטכניים השונים שהוכנו על ידי מתכנני המערכות השונות והאדריכל.
  4. פיקוח על שימוש בחומרי בנייה תקניים ועל פי המפורט בהצעות הקבלנים.
  5. ביקור באתר לפחות 3 פעמים בשבוע.
  6. אישור עבודות חלקיות שנעשו על ידי הקבלנים השונים.
  7. רישום התיקונים במעמד מסירת הבניין להשלמת העבודות החלקיות של קבלני המשנה ומעקב על ביצוען.
  8. שירותי המפקח יעילים בעיקר כאשר היזם חותם עסקה כוללת עם קבלן ראשי!
  9. שירותי המפקח יעילים כאשר היזם יכול להקדיש מזמנו לעבודה מול הקבלן הראשי וקבלני המשנה השונים.

לשאלות, התייעצות ומידע נוסף

נגישות