השירותים המסופקים על ידי מנהל פרוייקט

 1. יעוץ בבחירת יועצים לתכנון המערכות השונות בבית.
 2. יעוץ לאדריכל בשלב התכנון המתקדם והשרטוט, באשר לתיאום מעברי המערכות השונות בבית.
 3. הכנת מפרטים טכניים מיוחדים לעבודות שלד וגמר.
 4. בדיקה ועריכה של כתבי הכמויות שהוכנו על ידי היועצים.
 5. הפצת המכרזים השונים, בחירת הקבלנים המבצעים והפקת חוזי עבודה לכל שלבי הבניה.
 6. תיאום בין היועצים השונים לאורך הפרוייקט.
 7. תיאום בין קבלני המשנה.
 8. פיקוח על שימוש בחומרי בניין תקניים על פי המפורט בהצעות ובמפרטים ובאיכות טובה.
 9. פיקוח הנדסי צמוד על ביצוע עבודות הבניה ואחריות על טיב העבודה.
 10. ניהול יומן עבודה יומי ושמירה על קצב ביצוע העבודה.
 11. אישור תשלומים חלקיים וסופיים ליועצים ולקבלני המשנה והעברת התשלומים בהתאם להסכמים ולביצוע בפועל.
 12. רישום התיקונים, במעמד מסירת הבניין, להשלמת העבודות החלקיות של קבלני המשנה ומעקב על ביצוען.
 13. ניהול תמחור כללי לפרוייקט מתחילתו ועד סופו, המתעדכן בכל שלב.
 14. שמירה על לוח זמנים מתוכנן לפרוייקט.
 15. שירותי מנהל הפרוייקט דרושים בעיקר כאשר היזם מעוניין לפצל את העבודות השונות בפרוייקט לקבלני משנה (לא לשים את כל הביצים בסל אחד).
 16. שירותי מנהל הפרוייקט נדרשים כאשר היזם אינו יכול להקדיש זמן רב או בכלל לעבוד מול הקבלנים השונים בפרוייקט.
 17. יתרונו הברור של מנהל הפרוייקט, הוא בכך שליזם קיים נציג אחד ובלעדי האחראי לכל הנעשה בפרוייקט.
 18. 'החיסרון הגדול' – העלות –  מנהל פרוייקט טוב יודע להפוך חיסרון זה ליתרון על ידי ביצוע הפרוייקט בעלויות נמוכות באופן יחסי.

המלצה גורפת בבחירת מפקח או מנהל – רצוי שדמות זו תהיה מנוסה בתחום פעילויות רב בענף הבניה והכשרותו המקצועית תהיה לכל הפחות הנדסאי בניין. אין ספק שהעסקת מהנדס מנוסה הינה הדבר האידיאלי בשל הידע הרב של המהנדסים בתחומי ההנדסה השונים.

לשאלות, התייעצות ומידע נוסף

נגישות